Nyheder, inspiration & ideer til hjemmet, haven, & meget mere

Modtag advokathjælp i sager om tvangsfjernelse og håndtering af børnesamtale hos ADVOKATFIRMAET STRAUSS & GARLIK

ADVOKATFIRMAET STRAUSS & GARLIK er eksperter i sager om tvangsfjernelse, og står på forældrene og børnenes side. Hvis du står overfor en børnesamtale, så kan de hjælpe dig med at sikre, at kommunen overholder sine forpligtelser.

Rådgivning i sager om tvangsfjernelse

Hvad er en tvangsfjernelse? En tvangsfjernelse er når kommunens Børn- og Ungeudvalg træffer en beslutning om, at et barn er i alvorlig risiko for at tage skade ved at bo i sit hjem, og derfor skal anbringes udenfor hjemmet. Når det sker har forældrene samt alle børn, der er fyldt 12 ret til gratis advokathjælp, som skal tale deres sag, sikre deres interesser og eventuelt anke sagen til en højere domstol, hvis du ikke er uenig i beslutningen. Du kan blive tilbudt en frivillig anbringelse, som giver dig nøjagtigt de samme rettigheder i forhold til samvær som en reel tvangsfjernelse, og hvis du ikke er enig i, at dit barn ikke trives sammen med dig, så skal du ikke samtykke en frivillig anbringelse, før du har talt med din advokat. Det kan på den anden side blive mindre smertefuldt for barnet, at samarbejde med kommunen. Der er mange overvejelser i en sag om tvangsfjernelse, for det er meget komplekse sager og med mange følelser indblandet, så det er vigtigt at vælge en advokat, som har totalt styr på juraen og som står ved din side hele vejen igennem. ADVOKATFIRMAET STRAUSS & GARLIK har mange års erfaring i sager om tvangsfjernelse, og står klar til at hjælpe dig med alle spørgsmål.

Hjælp til håndtering af børnesamtale

I sager om tvangsfjernelse, skal barnet altid høres før der træffes en beslutning og det gøres med en børnesamtale. ADVOKATFIRMAET STRAUSS & GARLIK kan hjælpe dig, som barn eller som forældre, med at sikre, at kommunen overholder sine forpligtelser overfor dig i en kompleks sag om anbringelse uden for hjemmet. En børnesamtale foretages ofte af en børnesagkyndig – fx en psykolog eller en socialrådgiver med ekspertise inden for børnesager – og det er samtalens formål at høre barnet om, hvad det oplever og selv mener om en eventuel anbringelse uden for hjemmet. Men det er ekstremt vigtigt, at barnet ikke får oplevelsen af at blive pålagt ansvaret (eller ”skylden”) for udfaldet af sagen.